Programma Join Grow & Flow

Wil jij blijven groeien met je bedrijf,
zonder jezelf of je team te verliezen?

Als ambitieuze bedrijfsleider is de groei van je bedrijf je voornaamste drijfveer. Dat vraagt om sterk leiderschap om je mensen mee te houden in je verhaal.

Herken je een of meerdere van deze in jouw groeiende KMO in de dienstverlenende of technologiesector: 

-     Je hebt net een fusie, overname of overdracht achter de rug en merkt dat er onzekerheid en verdeeldheid is tussen je medewerkers. Hoe kan je dat nieuwe verhaal vorm geven zodat je medewerkers en klanten aan boord blijven?
-     Je denkt aan een volgend middle management niveau.  Hoe kan je je best organiseren om ieders volle potentieel te blijven inzetten?
-     Het lijkt wel dat we naast elkaar werken in plaats van met elkaar.  Hoe kan je de communicatielijnen efficiënt laten stromen?
-     Chaos en hoge workload door de snelle groei en vele veranderingen. Hoe kan je het werk optimaal plannen en prioriteiten bepalen?
‍-      Er is teveel overlap en onduidelijkheid tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.  Hoe pak je dit aan om efficiënt en doelgericht samen te werken en het werk kwalitatief op te leveren?
-      Enzovoort ... 

Het zijn allemaal typische groeipijnen.

Met ons programma Join Grow & Flow brengen we structuur in de interne werking van je bedrijf en zorgen we ervoor dat je mensen mee evolueren en met plezier bijdragen aan jouw bedrijfsdoelen.

Join Grow & Flow

Met het programma Join Grow & Flow begeleiden wij jou en je bedrijf op 3 niveau’s naar een next level manier van werken: 

Join

Van serieel samenwerkende medewerkers naar een elkaar ondersteunend hecht team dat krachten bundelt om jouw bedrijfsdoelen tot leven te brengen.

Grow

Persoonlijke, team- en bedrijfsgroei ingebouwd in je manier van werken. 
Om succesvol mee te evolueren met de continu veranderende tijden.

Flow

Een pragmatische aanpak om met vertrouwen en energie de next level manier van werken helemaal eigen te maken.
Waardoor jij als bedrijf een sterk fundament hebt om gezonde groei te realiseren in tijden van continue verandering en schaarste in middelen.

Dit programma wordt gepersonaliseerd, rekening houdend met de noden van jouw bedrijf.  Jouw tijd is kostbaar.  Dus we gaan samen voor impact en resultaat voor wat werkt voor jouw bedrijf.

"Net omdat kmo’s het verschil kunnen maken met resultaat- én tegelijkertijd mensgedreven ondernemen."

Wil je weten welke mogelijkheden ik zie voor jouw bedrijf?

Laten we kennismaken en ik deel ze met plezier.

Het Programma

Join Grow & Flow: hoe werkt het?

Het programma bestaat uit twee fases. Tijdens de eerste fase bouwen we nieuwe zelfsturende werkvormen op voor jouw bedrijf tijdens live workshopdagen. Vervolgens geniet je van een persoonlijke begeleiding om jezelf als bedrijfsleider en je team te doen groeien in deze next level manier van werken.
Op het einde van de rit beschik je over de nodige kennis en middelen om zelfstandig je kmo en medewerkers naar een hoger niveau van zelfsturing te tillen en je aanpassingsvermogen te verbeteren.

FASE 1

Bepalen van sterke fundamenten voor gezonde groei

Stap per stap leggen we de nodige bouwstenen voor het creëren van een sterke basis. Met als doel om slimmer te werken (en niet harder). We focussen hierbij op 3 pijlers:
bedrijfsmissie
Bepalen van een duidelijk omschreven en gealigneerde bedrijfsmissie die gedragen wordt door het hele bedrijf. Deze gaan we vervolgens vertalen naar concrete doelen en metrics om op te volgen.
optimaliseren van interne organisatie
Optimaliseren van de interne organisatie om de 'collectieve intelligentie' te laten stromen tussen teams, top-down en bottom-up.
Het faciliteren van zelf-organiserende teams die samen het werk plannen en realiseren.
inzetten van juiste expertise
Definiëren van een doelgericht overlegmodel.
Een effectieve en efficiënte manier van samenwerken bepalen dus. Samen ideeën en prioriteiten afstemmen.
Bovendien ontvang je de Join Forces toolkit met hands-on materiaal, tips en tricks om concreet mee aan de slag te gaan in je bedrijf en begeleiden we jullie om deze te gebruiken.

FASE 2

Persoonlijke begeleiding

Na het leggen van de fundamenten, schakelen we over naar een consistente begeleiding om deze zelfsturende manier van werken eigen te maken. Wekelijks bekijken we samen waar je staat en hoe je als team kan verbeteren, stap voor stap.

Op die manier wapenen we jou als bedrijfsleider om met je bedrijf te groeien naar een zelfsturend bedrijf dat klaar is om bewust om te gaan met continue veranderingen én schaarste in tijd, geld en getalenteerde mensen.
Vraag jouw gratis Next Level Call aan
persoonlijke begeleiding en wekelijkse evaluatie

Mijn Programma

Join Grow & Flow: wat brengt het op?

Je bent klaar om succesvol om te gaan met veranderende marktomstandigheden en klantenverwachtingen.
Een grotere multi-inzetbaarheid, meer creativiteit en productiviteit van je medewerkers door het creëren van de lerende organisatie. Want de winnaars van de toekomst zijn zij die het snelst leren van veranderingen.
Kwalitatieve beslissingen door het volle potentieel van je medewerkers relevant in te zetten doorheen je bedrijf.
Jij als bedrijfsleider kan focussen op strategie en nieuwe opportuniteiten, terwijl de teams in vertrouwen zelfsturend werken, zorgen voor de voortgang van de lopende projecten en mee nadenken over de toekomst.
Meer energie en werkplezier voor jou als bedrijfsleider en je medewerkers waardoor je getalenteerde medewerkers aantrekt en behoudt.
Verhoogd engagement van je medewerkers door de hogere betrokkenheid bij je bedrijfsmissie.
Frontrunner blijven in je markt in tijden van continue verandering en schaarste in middelen.
Meer tijd en ruimte voor jou als CEO om te genieten van je vrijheid.

Wil je weten welke mogelijkheden ik zie voor jouw bedrijf?  

Laten we kennismaken en ik deel ze met plezier.
"Ik ken Wendy als Agile Coach bij BASE. Ze is niet enkel gedreven, met goede kennis van zaken, maar werkt ook zeer motiverend. Ze kent de principes van zelfsturing en weet deze goed over te brengen, daarbij rekening houdend met de inhoud van de business. Zo kon de nieuwe manier van werken snel toegepast worden en verbeterde dit ook de (samen-)werking in het algemeen: gestructureerder, duidelijker voor alle deelnemers en meer resultaatgericht. Zou ik opnieuw samenwerken met Wendy? 100% JA!"
Erik Van der Kolk